• facebook

  

Akdeniz Hazır Beton

Hazır Beton Nedir?

Kullanıcı Oyu:  / 3
En KötüEn İyi 

HAZIR BETON NEDİR?

Beton,agrega (ince ve kaba agrega ) ,çimento ve suyun ,kimyasal ve mineral katkı maddeleri ilave  edilerek veya edilmeden homojen olarak üretim teknolojisine uygun olarak karıştırılmasından oluşan,başlangıçta plastik kıvamda olup,zamanla katılaşıp sertleşerek mukavemet kazanan önemli bir yapı malemesidir.

Hazır beton, kullanıcı olmayan şahıs veya kuruluş tarafından hazırlanarak taze halde iken teslim edilen betondur. Kullanıcı tarafından şantiye dışında hazırlanan ve şantiyede kullanıcı harici kişi ve kuruluşlat tarafından hazırlanan beton da Hazır Beton tanımına girmektedir.

Bilimsel yöntemlerle tasarlanmış hazır beton, bileşn tartımlarını ağırlık yöntemiyle otomatik yapan modern tesislerde üretilmeli ve standartlara göre kontrol edilmelidir.

Hazır Betonun kalitesini belirleyen 5 temel aşama söz konusudur;

 • Tasarım
 • Üretim
 • Taşıma 
 • Yerleştirme
 • Bakım ve Kür

Bunlardan ilk üç aşama hazır beton üreticisi, son iki aşama ise tüketici tarafından yerine getirilmektedir.Günümüzde hazır beton kadar sıklıkla kullanılan başka bir yapı malzemesi bulunmaktadır.

HAZIR BETONUN FAYDA ve ÜSTÜNLÜKLERİ

 • Hızlı 
 • Sürekli Ulaşılabilirlik
 • Her aşamada kontrol imkanı
 • Optimum malzeme kullanımı
 • Zaman ve maliyetten tasarruf
 • Çevre dostu

HAZIR BETONUN BİLEŞENLERİ NELERDİR ?

Betonu oluşturan hammaddeler agrega, çimento, su, kimyasal ve mineral katkılardır.

 • Çimeto %10
 • Su %15
 • Agrega %75

TS EN 206-1 hazır beton standardına göre tüm bileşen malzemelerin kendi standartlarına uygunlukları gösterilmek zorundadır.

AGREGA

Betonun hacimsel olarak en fazla kullanılan bileşeni olan agregalar, ilgili ürün standartına göre üretilmiş olarak hazır beton tesislerinde uygun şekilde depolanmalıdır.Endüşük su emme değerine saip olan ve çimento ile zamanla beton içerisinde genleşen maddeler üretmeyen, nispeten kübik tane şekline sahip olan agregalardır. Tane boyutları agrega üretim tesislerinde istendiği şekilde ayarlanabilmektedir.

ÇİNEMTO

Su ile karıştırıldığında sertleşen bir hamur oluşturan ve sertleşme sonrasında suyun altında bile dayanımını ve kararlılığını ve kararlılığını koruyan inorganik ve ince öğütülmüş hidrolik bağlayıcılardır.

Hazır beton üreticisi için en uygun çimento tipi, beton sınıflandırmalarına bağlı kalmak şartıyla en düşük çimento kullnımını sağlayan, agrega ve kimyasal katkı ile en uyumlu olan ve müşteri beklentilerine en iyi cevap verebilen çimentodur.

KARMA SUYU 

Hazır betona üretim aşamasında katılan karma suyu haricinde kullanım yerinde ilave su katılması engellenmelidir.

BETON KATKI MADDELERİ

Hazır beton su ihtiyacını azaltan ve dolayısıyla daha çok dayanım ve ekonomi sağlayan katkılar yanında dayanım hızı, hava içeriği, geçirimsizlik, rötre vb. betonun pek çok özelliğini de etkileyen kimyasallar kullanılmaktadır.Kimyasal katkılar sayesinde artık rötre yapmayan, kendiliğinden yerleşebilen, agrega reaktifliğinden etkilenmeyen, donatı korozyonu engellenen üstün dayanıma sahip betonlar üretilebilmektedir.