• facebook

  

Hazır Betonun Taşınması

Kullanıcı Oyu:  / 1
En KötüEn İyi 

HAZIR BETONUN TAŞINMASI

Hazır beton tesislerinde üretilen taze beton yapıdaki yerine taşınırken homojenliğini kaybetmemelidir; sahip olduğu özellikler sıcak, soğuk ve nem gibi hava etkilerinden olumsuz olarak etkilenmemelidir. 

Hazır beton transmikser adı verilen özel olarak üretilmiş kamyonlarla, beton döküm yerlerine taşınmaktadır. Taze beton taşıma esnasında mikser kazanının düşük bir hızla dönmesiyle 
( yaklaşık 1 - 4 devir / dakika ) karıştırılmakta ve priz almadan yapıdaki yerine taşınabilmektedir. 

Mikser kazanları 7 - 8 - 10 - 12 m3 beton taşıyabilecek kapasitelerdedir. Ayrıca özel projelerde shutcrete ve şap betonları için daha küçük kapasiteli 4 - 6 m3'lük mikser kazanları da mevcuttur. Beton standartlarına göre, bu tarzda taşınan betonlar transmikser kazanının kapasitesinin % 80 inden daha fazla olmamalıdır. 

Hazır betonun taşıma süresi en çok 2 saat veya toplam 300 devirdir. Bu süre üretici ile alıcı arasında anlaşma sonucu priz geciktirici katkı ve benzeri önlemler alınarak uzatılabilir veya başka sınırlamalar dikkate alınarak kısaltılabilir. 

Beton karışım oranları tasarlanırken taze betonun taşıma şekli ve taşıma mesafesi dikkate alınmalıdır.

HAZIR BETON NASIL TESLİM ALINIR 

İmalatçı, her beton yük ( transmikser) tesliminde kullanıcıya en az aşağıda verilen bilgileri içeren, bilgisayar çıktısı, matbu belge veya elle yazılmış sevk ve teslim belgesi vermek zorundadır. 
( TS EN 206 - 1 / NİSAN 2002 )

 • Hazır beton tesisinin ismi,
 • Sevk ve teslim belgenin seri numarası,
 • Yükleme tarihi ve saati
 • Transmikser plaka numarası veya aracı tanıtıcı bilgi,
 • Alıcının ismi,
 • Şantiyenin ismi ve yeri,
 • Şartnamelerle ilgili ayrıntılar veya atıf ( kod no, sipariş no gibi ),
 • Beton hacmi, m³ olarak,
 • Şartnamelere ve EN 206 - 1 e uygunluğunun beyanı,
 • Varsa belgelendirme kurumunun ismi ve işareti,
 • Betonun şantiyeye ulaştığı saat,
 • Boşaltmanın başladığı saat,
 • Boşaltmanın tamamlandığı saat.

İlave olarak sevk ve teslim belgesinde aşağıda verilenlerle ilgili ayrıntılı bilgilerde bulunmalıdır. 

a.Tasarlanmış beton için :

 • Dayanım sınıfı,
 • Çevresel etki sınırları,
 • Klorür içeriği sınıfı,
 • Kıvam sınıfı veya hedef değer,
 • Belirtilmiş ise beton karışım oranları ile ilgili sınır değerler,
 • Belirtilmiş ise kimyasal katkı ve mineral katkı tipi,
 • Gerekliyse özel nitelikler,
 • Agreganın en büyük anma tane büyüklüğü,
 • Hafif veya ağır beton için, yoğunluk sınıfı veya belirtildiği şekilde hedef değer.

b. Tarif edilmiş beton için :

 • Beton bileşimi ile ilgili detay bilgiler, çimento miktarı, varsa katkı tipi gibi,
 • Su / Çimento oranı , kıvam sınıfı veya belirtildiği şekilde hedef değer,
 • Agreganın en büyük anma tane büyüklüğü.

Standardlara göre tarif edilmiş beton için verilecek bilgiler, ilgili standard hükümlerine uygun olmalıdır.