• facebook

  

Hazır Beton Siparişi

Kullanıcı Oyu:  / 1
En KötüEn İyi 

 

HAZIR BETON SİPARİŞİ

Türkiyİstenilen özellikteki hazır betonun satın alınabilmesi için, alıcı tarafından üretici firmaya yapılacak başvuruda yer alması gereken bilgi, genel olarak iki değişik yöntemle iletilmektedir. 

 Tasarlanmış Beton Talebi: 

Bu yöntemde, beton satın almak isteyen taraf, üreticiye performans olarak ne kalitede bir beton satın almak istediğini belirtmektedir. Alınacak beton, döküm yerine yerleştirilebilmeyi uygun kılacak ve başta dayanım olmak üzere istenilen özelikleri sağlayacak kalitede olmalıdır. 

Beton malzemelerinin karışım oranlarının tespiti ve sorumluluğu üreticiye ait olmaktadır. 

Tasarlanmış beton talep edildiği takdirde üreticiye bildirilecek hususlar :

  • Beton miktarı, teslim tarihi, adresi, irtibat bilgileri,
  • Döküm şekli ve hızı,
  • Basınç dayanım sınıfı .
  • Çevresel etki sınıfı,
  • Dökme anında kıvam hedefi.
  • En büyük agrega tane boyutu.
  • Gerekliyse erken dayanım beklentileri,
  • Gerekliyse hava içeriği,
  • Özel şartnamelerde gerekli olan diğer özellikler,

 Tarif Edilmiş Beton Talebi:                                                                                                                        

Satın alınmak istenen betonu oluşturacak malzemelerin özellikleri ve karışım oranları üreticiye alıcı tarafından bildirilmekte ve betonun tarif edilmiş hususlara uygun, özel olarak üretilmesi istenmektedir. 

Tarif edilmiş beton talep edildiği takdirde, üreticiye bileşenlerin türü ve karışım oranları bildirilmelidir. Hazır beton üreticisi tarif edilen beton dizaynını gözden geçirerek görüşlerini aktarır. Bu yöntemle talep yapıldığı takdirde, üretilecek betonun dayanım ve dayanıklılık özelliklerinin sorumluluğu talep eden tarafa aittir.